Эрчим сүлжээ ХХК
Мэдээ мэдээлэл
Эрчим Сүлжээ ХХК нь “ Мэдээлэл солилцоо, талархлын өдөрлөг”-ийг харилцагч нартаа зориулан 2019 оны 5-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна.
ХЭМАБ, Чанарын бодлого
Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд болон бусад үйл ажиллагаандаа:
  • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, чанарын шаардлагыг эрхэмлэж хууль, дүрэм, стандартыг мөрдөнө,
  • Харилцагч болон хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг дээдэлж найдвартай, шуурхай, аюулгүй үйлчилгээг өндөр түвшинд үзүүлнэ,
  • Менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлж эрсдэлийг удирдах замаар тасралтгүй сайжруулна.
  • Менежментийн тогтолцоондоо нийт ажилтны оролцоог хангасан дэлхийн шилдэг технологитой компани байна.