Эрчим сүлжээ ХХК
Мэдээ мэдээлэл
Эрчим Сүлжээ ХХК нь “ Мэдээлэл солилцоо, талархлын өдөрлөг”-ийг харилцагч нартаа зориулан 2019 оны 5-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна.
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО
Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд бүхий л үйл ажиллагаандаа Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдлын гүйцэтгэлийг хангахад чиглэсэн хууль, дүрэм, журам, дэг, стандартуудын шаардлагыг мөрдөж, эрсдэлийг удирдан, менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлж, түүнийг тасралтгүй сайжруулахад нийт ажилтнуудын оролцоог хангасан дэлхийн шилдэг технологитой компани байна.