ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2015 оны 199 дүгээр тогтоолын дагуу цахилгаан эрчим хүчний сарын суурь тарифыг 2000 төгрөг(НӨАТ-гүй)-өөр тооцон ахуйн хэрэглэгчдээс авч байна.

Дэлхийн олон улс оронд мөрдөгддөг жишгийн дагуу цахилгаан эрчим хүчийг тасралтгүй үйлдвэрлэж, дамжуулан түгээж, хэрэглэгчдийг аль ч үед /хоногийн 24 цагийн турш/ цахилгаан хэрэглэхэд бэлэн байлгахад шаардагддаг зардлыг үндэслэн суурь тарифыг авдаг.

Хамгаалалтын зурваст хориглох зүйлс:
 
  1. Дэд станц, хуваарилах байгууламж нь ой, тариа, ногооны талбайд байрласан тохиолдолд түүний эргэн тойрон 25 м газарт ой байлгах, үр тариа, төмс хүнсний ногоо тариалах,
  2. Хамгаалалтын зурвас дотор барилга байгууламж, орон сууц, хашаа гэр барих,
  3. Шугам сууц эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулах,
  4. Цахилгаан шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн горим, ажиллагааг алдагдуулах үйл ажиллагаа явуулах.

Тус компанийн Зүүн, Баруун, Зуунмод, Налайх, Өндөр хүчдэл түгээх төвүүд ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цаг хүртэл, Шуурхай үйлчилгээний хэсгүүд 24 цагаар тасралтгүй ажилладаг.

Харин Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүд Даваа-Баасан гаригт 08:00-21:00, Бямбад 10:00-16:00 цаг хүртэл ажиллаад Нямд амарна.

УБЦТС ТӨХК-ийн бүх нэгжтэй 70047004 дугаарын утсаар холбогдоно.

Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг нүүрсээр ажилладаг эх үүсгүүрээс гадна импортын болон салхин эх үүсвэрээс хангадаг. Нийт хэрэглээний  95 орчим хувийг дулааны,  4-5%-ийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрүүд үйлдвэрлэж байна.

Монгол Улсад Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль 2007 онд батлагдсан ба сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ тарифыг дараах байдлаар тогтоосон байдаг. Үүнд:

·Салхины эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 0.08-0.095 ам.доллар/өнөөгийн байдлаар 160-190 төг/,

·5000 кВт хүртэл хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 0.045-0.06 ам.доллар/өнөөгийн байдлаар 90-120 төг/,

·Нарны эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 0.15-0.18 ам. доллар/өнөөгийн байдлаар 300-360 төг/.

Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрүүд нь үйлдвэрлэсэн цахилгаан нь дулааны цахилгаан станцын болон импортоор худалдан авах 1 кВт.ц цахилгааны өртгөөс харьцангуй өндөр үнээр буюу валютын ханшнаас хамаарч 180-190 төг/кВт.ц-аар нийлүүлэгддэг учраас тодорхой хэмжээний зөрүү үүсдэг.

Энэхүү эх үүсгүүрээс шалтгаалсан үнийн зөрүүг аль нэг төрлийн эрчим хүчний тарифт шингээх замаар бус “сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тариф” болгон нэвтрүүлж, хэрэглэгчийн хэрэглэсэн 1 кВт.ц тутамд 4 төг байхаар Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тогтоосон. Өрхийн цахилгаан хэрэглээний төлбөрт эзлэх байдлаар нь тооцож үзвэл сард дунджаар 200кВт.ц цахилгаан хэрэглэдэг бол дэмжих тарифын төлбөрт 800 төгрөг /НӨАТ-гүй/ нэмэгдэнэ. Энэ нь нийт цахилгааны төлбөрийн 3.4%-ийг эзлэхээр байна.

Дэлхийн олон улс оронд байгалийн баялагийн нөөцөөс хараат эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг багасгаж, сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд дэмжих тариф буюу ногоон тарифын тогтолцоог нэвтрүүлсэн байдаг. Таны цахилгааны төлбөрт тусгагдсан дэмжих тарифын тооцоо нь эх орон, байгаль дэлхийдээ ногоон эрчим хүчийг хөгжүүлэхэд оруулж буй хувь нэмэр юм.

1.Юуны өмнө шугам тоноглолын эзэмшил, ашиглалтыг тодорхой болгоно. Үүнд:
 
-Аж ахуйн нэгж, иргэн нь техникийн нөхцлийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн хуваарилах байгууламж, дэд станц, цахилгаан дамжуулах кабель болон агаарын шугам, бусад цахилгаан тоноглолыг УБЦТС ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд шилжүүлсэн, шилжүүлэхээр материалаа бүрдүүлж өгсөн байх;
-Хэрэв хүсэлт гаргаж буй тал нь хуваарилах байгууламж,, дэд станц, цахилгаан дамжуулах кабель болон агаарын шугам, бусад цахилгаан тоноглолоо УБЦТС ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд шилжүүлж өгөхгүй тохиолдолд харьяа Түгээх төвтэй ашиглалт үйлчилгээний гэрээ хийж, эзэмшил ашиглалтыг тодорхой болгосон байх;
-Байрны улсын комиссын шийдвэр, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ гарсан байх;
 
2.Шугам тоноглолын эзэмшил, ашиглалтыг тодорхой болгосны дараа дараах материалыг бүрдүүлэн УБЦТС ТӨХК-ийн Борлуулалтын бодлогын хэлтэст өгнө. Үүнд: 
-Борлуулалт хүлээлгэн өгөх аж ахуйн нэгж, иргэний хүсэлт /албан бичиг, өргөдөл/ Татаж авах
-Техникийн нөхцлийн хуулбар;
-Улсын комиссын актын хуулбар;
-Нийтийн эзэмшлийн орц, шат, талбай, гараж, подвалын цахилгаан эрчим хүчний тооцоог хариуцах СӨХ-ийн албан бичиг /Хэрвээ СӨХ албан ёсоор байгуулагдаагүй бол дээрх тооцоог хариуцах байгууллагын албан бичиг/; Татаж авах
-Орон сууцны дулаан ЦТП-ээс аваагүй, ялтсан бойлертой бол цахилгаан эрчим хүчний тооцоог хариуцах ОСНАА-н конторын албан бичиг /Хэрэв конторт хүлээлгэж өгөөгүй бол дээрх тооцоог хариуцах байгууллагын албан бичиг/; Татаж авах
-Барилгын 0.4 кВ-ын кабель шугам болон бусад цахилгаан тоноглолыг УБЦТС ТӨХК-ийн хөрөнгөд шилжүүлэхээр материалаа өгсөн бол ТӨХ-ны шийдвэр гартал цахилгаан тоноглолын ашиглалтыг хариуцах тухай албан бичиг Татаж авах
-Хэрэв орон сууцны хорооллын ашиглалтанд орсон хэсгийн борлуулалтыг хүлээлгэж өгөх бол дэд станц, 0.4 кВ-ын шугам тоноглолын ашиглалтыг хариуцах тухай албан бичиг; Татаж авах
-Орон сууц нь УБЦТС ТӨХК-ийн дэд станцаас биш хувийн дэд станцаас цахилгаан эрчим хүчний тэжээлтэй, тухайн дэд станцын ашиглалтыг хүлээлгэж өгөөгүй бол дэд станцын ашиглалтыг хариуцах эзэмшигчийн албан бичиг;
 
3.Хүсэлт гаргаж буй талын материалыг судалж үзээд, борлуулалтыг хүлээн авах боломжтой бол “Шийдвэр хүргүүлэх тухай” албан тоотыг хүсэлт гаргагчид болон харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд хүргүүлнэ. 
 
4.Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн хүлээн авах танхимын мэргэжилтэн  шийдвэрийн дагуу хүсэлт гаргаж буй талд шаардлагатай материалын жагсаалт болон тоолуур хэмжих хэрэгсэл хүлээлцэх маягт өгнө.
Материал бүрдсэн тохиолдолд үйл ажиллагааны дэг жаягийн дагуу тухайн орон сууцны борлуулалтыг хүлээн авч, айл өрх, аж ахуйн нэгжтэй  “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” байгуулна. 
Гэрээ байгуулахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ:
-Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ;
-Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ банкны барьцаанд байгаа бол банкны зээлийн гэрээний хуулбар;
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
-Тоолуурын гэрчилгээний хуулбар;