Хууль
Эрхийн актын нэр Огноо
1 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999-05-14
2 Компанийн тухай хууль 2011-10-06
3 Эрчим хүчний тухай хууль 2001-02-01